Drodzy Użytkownicy, Drogie Użytkowniczki

W związku z dynamicznie rozwijającą się społecznością użytkowników serwisu lublin.naprawmyto.pl oraz wzorując się na powszechnie przyjętych standardach społecznościowych obowiązujących w internecie, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zasad, które pozwolą nam wszystkim stworzyć narzędzie bazujące na wzajemnym szacunku, zaufaniu i domniemaniu dobrej woli. 
Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu, równolegle, obowiązuje regulamin [http://naprawmyto.pl/p/regulamin], który reguluje działalność serwisu od strony administracyjnej.
Wierzymy, że wprowadzona netykieta sprawi, że serwis będzie jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom i odbiorcom.


- Zapoznaj się z Lubelskim FAQ [http://lublin.naprawmyto.pl/p/lubelskie_faq] przed zgłoszeniem alertu.
- Pisz zwięźle i na temat. Unikaj dygresji.
- Wypowiadaj się kulturalnie i nie używaj słów oraz zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
- Nie pisz WIELKIMI LITERAMI, w internecie oznacza to krzyk lub podniesiony głos.
- Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.
- Nie flooduj - floodowanie przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, uśmiechów internetowych itp.
- Nie publikuj treści ujawniających bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
- Pamiętaj, że Twoje alerty są rozpatrywane z taką samą pilnością jak alerty innych użytkowników, a ustalanie priorytetów należy za każdym razem do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za daną kategorię.
- Pamiętaj, że w internecie nikt nie jest anonimowy.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

naprawmyto@hf.org.pl